GRAFIKA WYDAWNICZA„WIELKI POMYSŁ POWINIEN ROZRYWAĆ PROJEKT, NICZYM POCISK SWÓJ CEL, MOTYWOWAĆ KONSUMENTÓW, ODWOŁUJĄC SIĘ DO ICH PROBLEMÓW, PRAGNIEŃ I CELÓW. JEDNOCZEŚNIE POWINIEN OFEROWAĆ NIEZAWODNY SPOSÓB NA ICH ROZWIĄZANIE, ZASPAKAJANIE I OSIĄGANIE.”
Wymagania współczesnego rynku rosną z dnia na dzień. To, co wczoraj wydawało się niemożliwe, dzisiaj wyznacza nowe trendy, aby jutro odejść w zapomnienie. Zleceniodawcy wymagają coraz lepszych i skuteczniejszych projektów, jak również trafnego ich dostosowania do nowej rzeczywistości rynkowej. Żyjemy w czasach komercji, w których marka coraz częściej staje się częścią kultury masowej. Twórcy reklam czerpią inspiracje ze sztuki, a sztuka służy reklamie. Wielkie korporacyjne koncepcje wyrastające z założeń kampanii adresowane do przedstawicieli pop-kultury, niejednokrotnie inspirują młodych twórców do tworzenia nowych trendów w sztuce, które później kojarzone są z konkretną marką. Obecnie coraz częściej wydarzenia kulturalne obejmowane są patronatem medialnym, który dodatkowo wpływa na ich popularność, jak również na popularność sponsora.


„Wszystko rozpocznie się w miejscu i czasie, w którym opowiesz fascynującą historię, historię z którą będą utożsamiać się Twoi słuchacze, historię pozostawiającą margines na swobodną interpretację, historię która będzie przekazywana dalej…”