FILMYWSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W 1895 ROKU, GDY BRACIA LUMIERE ROZPOCZĘLI PIERWSZE PROJEKCJE FILMOWE ZA POMOCĄ KINEMATOGRAFU, ZUPEŁNIE NIE ZDAJĄC SOBIE SPRAWY, ŻE „OŻYWIENIE FOTOGRAFII” W PRZYSZŁOŚCI OSIĄGNIE ROZMIARY GIGANTYCZNEJ MACHINY BIZNESOWO-ROZRYWKOWEJ.
Nawet najlepiej zredagowany tekst i błyskotliwe dialogi z biegiem czasu tracą swoją siłę oddziaływania ustępując miejsca obrazom, sekwencjom ujęć głęboko zakorzenionym w pamięci. Współczesne możliwości montażu, animacji jak również widowiskowe efekty specjalne, ożywiają elementy kompozycji zwiększając dynamikę i dramatyzm ujęcia.


„Gdyby pewnego razu zniknęło kino, po prostu przyjąłbym do wiadomości fakt nieuniknionego zwrotu ku telewizji; gdyby zniknęła telewizja, powróciłbym do papieru i ołówka. Między wszystkimi formami ekspresji istnieje bowiem wyraźna ciągłość. Wszystko stanowi jedność”. – Jean-Luc Godard