KURS BRANDINGU


I. Od produktu do koncepcji

1. Badania marketingowe
– Zdefiniowanie produktu i marki
– Zdefiniowanie problemów marketingowo-wizerunkowych
2. Pozycjonowanie produktu i grupa docelowa
3. Identyfikacja i spójność marki
4. Wizerunek marki
5. Analiza badań rynku
6. Koncepcja kreatywna
– Wewnętrzna niezwykłość
– Przewaga nad konkurencją
– Korzyść
– Wiarygodność
– Budowa zainteresowania
– Dowód
– Motywacja
7. Testowanie wyników procesu kreatywnego
8. Marketing zintegrowany


II. Dostosowanie koncepcji do wybranych powierzchni reklamowych

1. Internet
2. Telewizja
3. Outdoor
4. Reklama prasowa
5. Radio
6. Marketing bezpośredni


III. Copywriting

1. Przekaz racjonalny i emocjonalny
2. Perswazja
– Układ sensoryczny
– Rodzaje pamięci, a przekaz marketingowy
– Przekaz marketingowy, skojarzenia i mapa percepcyjna
– Hipnotyzm słowa
– Zmiana perspektywy
– Dysonans poznawczy
– Zmiana przekonań
3. Motywacja
– Dowód na spełnienie obietnicy
– Motywacja do działania
4. Pomysł na sprzedaż
5. Elementy reklamy
– Diagnoza problemu
– Emocje (humor i racjonalizm)
– Demonstracja produktu
– Rozwiązanie problemu
– Zasada autorytetu
– Świadectwo użytkownika
– News w reklamie
– Zasada mocnego początku i końca
6. Struktura reklamy
– Hasło reklamowe – obietnica korzyści
– Rozwinięcie obietnicy
– Rozwinięcie treści
– Dowód na spełnienie obietnicy
– Motywacja do działania


IV. Marketingowe ujęcie wizualizacji

1. Design
– Layout w ujęciu artystycznym i marketingowym
– Grafika reklamowa, a sztuka
– Sesja zdjęciowa, fotomontaż i retusz w odniesieniu do koncepcji „własnego ja” – profil konsumenta
2. Spot reklamowy
– Scenariusz w ujęciu marketingowym
– Storyboard
– Reżyseria spotu w ujęciu marketingowym


V. W poszukiwaniu właściwego ujęcia

1. Reguła trójpodziału
2. Kompozycja otwarta, zamknięta, zrównoważona i niezrównoważona
3. Dynamika obrazu
4. Plany zdjęciowe
– Detal
– Zbliżenie
– Średnie zbliżenie
– Plan średni
– Plan amerykański
– Plan ogólny
5. Rodzaje ujęć
– Sytuujące
– Subiektywne
– Grupowe
– Symboliczne
– Abstrakcyjne
– Ujęcia panoramiczne
– Ujęcia statyczne i z ręki
– Sekwencje ujęć


VI. Nowa koncepcja marketingu

1. Marketing bez marketingu?
– Współczesny konsument w nowej gospodarce
– Marketingowy kumpel
– Plotka i rozgłos
– Wpływ kultury na kształtowanie wizerunku marki
– Wpływ kultury i obecnie panujących trendów na racjonalność decyzji
2. Public Relations
– Jak stworzyć modną historię dla mediów?
– Jak przygotować atrakcyjne materiały prasowe?
– Eventy
– Wywiad
– Jak stworzyć atrakcyjny wizerunek w internecie?


VII. Koncepcja całości.

1. Marketing MIX
– Reklama
– Promocja sprzedaży
– Public Relations
– Marketing bezpośredni
2. Trening twórczy


VIII. Badania marketingowe w grupach fokusowych

1. Analiza koncepcyjna
2. Analiza wizerunkowa
3. Badania nad rozpoznawalnością reklamy


“Najpiękniejsze fotografie to te, które najpierw powstają w naszej głowie. Potem sięgamy po aparat fotograficzny, aby je pokazać innym”. – Susan Sontag